Translate

vrijdag 9 september 2016

Niet over de hele lijn pessimistisch

Lezers van deze blog vinden onze artikels dikwijls interessant maar nogal zwaarmoedig van toon. Daarom graag wat meer toelichting over onze kijk op de crisis van 'het' systeem. En die visie kleurt niet van a tot z negatief.

Twee grote waarheden botsen frontaal met elkaar : onze planeet, onze wereld, is eindig en dit gegeven is steeds meer in strijd met een kapitalistisch paradigma dat net oneindige groei predikt ('the sky is the limit'). Voor wie enig onderzoek achter de kiezen heeft, is het zonneklaar dat onze levensstijl fundamenteel onhoudbaar is : zowel ecologisch (te grote voetafdruk), energetisch (de goedkope olie is bovengehaald), financieel (teveel schulden en derivaten, te grote ongelijkheid), economisch (roofbouweconomie, verspillingseconomie, onrealistisch exportmodel) als psychologisch (velen stappen gewild of ongewild uit de ratrace).

De wereldsituatie is ernstig. Welke crisis is er de laatste jaren niet langsgekomen ? Denk aan de eurozonevraagstukken (Europese banken, Griekenland, Brexit), de vluchtelingencrisis en de aanslagen door radicale moslims, de toenemende geopolitieke problemen (Oekraïne, Syrië, Turkije, IS, Oost-Chinese Zee) waarbij de grootmachten telkens tegenover elkaar staan. 
En dan zijn er nog het stijgende aantal klimatologische veranderingen en natuurrampen die ons vertellen dat er echt heel wat aan de hand is met de biosfeer en de aarde.

De mensheid wordt schijnbaar geconfronteerd met een omwenteling die haar gelijke niet kent in de moderne geschiedenis. Alle structuren worden uit hun hengsels gelicht, het lijkt wel alsof elk onevenwicht aan het licht wordt gebracht. De onrust en chaos nemen als met de dag toe.

Natuurlijk willen mensen, die via de media platgeslagen worden met allerlei onheil, graag wat anders horen dan de inzichten van analisten zoals wijzelf die compromisloos de vinger op de wonde leggen.

Wat is dan onze bedoeling ? Simpel : mensen wakker schudden en hen laten zien wat er werkelijk gaande is. Des te meer omdat beleidsbepalers er alles aan doen om ons de ware toedracht omtrent bijvoorbeeld financiën en economie verborgen te houden.

Over het begrip 'crisis' bestaan overigens grote misverstanden. De oorspronkelijke betekenis van dit woord is afkomstig uit het Grieks en betekent scheiding, beslissing, oordeel. De term is neutraal van aard, men kan een crisis dus beschouwen als het moment waarop een belangrijke beslissing dient te worden genomen. Wat helemaal niet negatief hoeft uit te pakken, wel integendeel. Zo bezien biedt een crisis net de kans om scheefgegroeide toestanden recht te trekken, om het anders en beter aan te pakken.

We ontmoeten trouwens geregeld mensen en groepen die wel degelijk begrepen hebben dat de mensheid op een doodlopend spoor zit. En die doende zijn, weliswaar kleinschalig, om werkzame oplossingen uit te dokteren. Verschillende positieve tendensen manifesteren zich. Zeker in onze tijd is er een krachtige golf van innovatie, creativiteit en zelfredzaamheid waar te nemen en dat op uiteenlopende maatschappelijke terreinen.

We zijn op weg naar een dieptepunt, maar de contouren van een nieuwe economie en samenlevingsnormen die beduidend beter afgestemd zijn op mens en milieu tekenen zich nu reeds af.

Geen opmerkingen: