Translate

dinsdag 6 augustus 2013

Nieuwe financiële schokken vanaf augustus 2013

Geld dat uit het niets wordt gecreëerd.  Fractioneel reservebankieren.  Een financieel-economisch stelsel dat gebaseerd is op inflatoire groei.  Banken en economie die vol zitten met hefbomen.
Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2007 zijn voornoemde grote structurele weeffouten in ons kapitalistisch systeem onaangeroerd gebleven.

Monetaire verruiming door de centrale banken, het redden van commerciële banken en landen door de autoriteiten èn de grote economische groeikracht van vooral China hebben de wereldeconomie tot nog toe voor het ergste behoed.  Het gevolg van dit alles is wel dat er nauwelijks nog reddingsmiddelen overblijven om het economische wereldschip drijvend te houden.

De politiek van de centrale bankiers heeft in het recente verleden (onroerend goed, grondstoffen) en nu ook weer (aandelenmarkten) allerlei speculatiebellen veroorzaakt.  Door het volproppen van hun eigen balansen met activa van twijfelachtige kwaliteit hebben die bankenchefs bovendien een extra bubbel in het leven geroepen.

Waar manifesteert zich de volgende barst in het systeem ?  Een beurscrash is waarschijnlijk.  Maar ook een nieuwe banken-, Euro- of Chinacrisis behoort tot de mogelijkheden.

We hebben even de recente inzichten van een aantal gerenommeerde specialisten opgesnord :

John Mauldin :  The stock market is astoundingly expensive and we could have a historic crash
Marc Faber :  Stocks could crash this summer 2013
Paul Farrell :  Critical warning No.17 : Dow 5,000, crash of 65%
Graham Summers :  Stocks are on the edge of a cliff
Steve Keen :  A bubble so big we can't even seen see it
Ann Pettifor :  The next crisis
Michel Santi :  A l'aube d'un crack boursier ?
Uncle David :  Economists fret : possibility of crash in August 2013

Merkwaardig is dat tegelijkertijd enkele cycli-experts eveneens nieuwe financiële turbulenties zien opdoemen vanaf de lopende maand augustus.  Hier volgen enkele van hun uitspraken :

Raymond Merriman, astroloog (link) :  "Een paar weken geleden noemde ik dat de wereld aan de vooravond stond van iets groots, iets opzienbarends dat misschien te maken had met valuta`s en de wereldwijde schuld. We zijn aan het begin gekomen en de dynamiek is de volgende 8 maanden van kracht. Jupiter staat komende week opposiet Pluto (gebeurt iedere 13-14 jaar). Het is het hoogtepunt van de cyclus die begon met de conjunctie van Jupiter en Pluto in december 2007. U zult zich de top van de aandelenmarkten in oktober 2007 en de start van de crash en wereldwijde recessie als gevolg van de bankencrisis, nog wel herinneren. Dit alles leidde naar de huidige situatie van rentetarieven van bijna nul en de geldverruimende maatregelen door de centrale bankiers (vooral de FED). Dit beleid behoedde de wereld voor een financiële ineenstorting (het redde in elk geval de banken), maar bracht een slag toe aan de spaarders. De cyclus die toen begon komt tot een top in de volgende 8 maanden. Te beginnen bij komende week. De volgende twee weken zullen een sterke aanwijzing geven voor hetgeen we kunnen verwachten. Het wordt waarschijnlijk geen gemakkelijke handels- of investeerders omgeving."

Geoffrey Pearce, vedisch astroloog (link) :  ".. het is te voorzien dat (in de Verenigde Staten) de financiële problemen zullen voortduren tot september 2015.  Vooral tussen 1 april en 24 augustus 2013 kunnen ze bepaald ernstig worden en aanleiding geven tot een nieuwe aandelencrash."
Over de eurozone (link) :  "Tussen eind september 2012 en midden oktober 2013 zullen de deelnemers gedwongen worden om fundamentele veranderingen aan te brengen door landen met zwakke economieën eruit te gooien.  Als deze veranderingen niet voldoende radicaal worden doorgevoerd, is het waarschijnlijk dat de euro in mekaar zal storten, en dit vanaf september 2013."

Larry Schwimmer, astroloog (link) :  "De aandelenmarkt wordt crashgevoelig vanaf de zomer van 2013." 
Over de eurozone : "Gedurende de zomer van 2013 zal er een financiële - en bankencrisis plaatsvinden met grotere kansen op faling dan in het verleden met Griekenland, Portugal, Spanje en Italië.  Het gevaar op een financiële paniek en bankruns is reëel.  Gevolgen : (a) het is waarschijnlijk dat zowel de Verenigde Staten als China zullen gevraagd worden om geld te lenen aan de Europese Unie .. (b) de Europese munt wordt dit jaar nog hervormd  (c) bepaalde landen zullen gevraagd worden om de EU te verlaten."

Manfred Zimmel, een van de sterkste marktvoorspellers en cycli-expert.
Uit gratis nieuwsbrief van 16/09/2011 :  "Vanaf 2013 zal de mensheid een wereldomvattend trauma ervaren zoals nooit tevoren in de voorbije 1.500 jaar."
Uit gratis nieuwsbrief van 12/4/2012 :  "Het decennium 2013-2023 wordt voor beleggers de moeilijkste periode van de afgelopen 5.000 jaar."
Uit gratis nieuwsbrief van 20/6/2012 :  "Alles wijst erop dat in augustus 2013 de aandelenmarkten de hoogste toppen zullen scheren van de 21ste eeuw."
Uit gratis nieuwsbrief van 21/5/2013 :  "In augustus 2013 begint een periode van 40 kwartalen waarbij de mensheid zal worden getest en gelouterd en dat tot de zomer van 2023."

Wat kunnen we uit dit alles nu opmaken ?
Als we het bovenstaande en nog vele andere elementen (ecologisch, klimatologisch, politiek, psychologisch ..) in beschouwing nemen, is het duidelijk dat de grootste veranderingen nog voor ons liggen.
Een eerste fase in de crisis (2007 - 1e helft 2013) is voorbij.  Een nieuwe ontwikkeling, met ernstiger consequenties dan die we gezien hebben in 2008 - 2009, dient zich aan. 

Crisissen zijn uitdagingen. Allemaal samen hebben we een in essentie materialistisch - en consumptie georiënteerd maatschappijmodel in het leven geroepen.  Dat overigens een hoop negatieve effecten sorteert voor zowel mens als natuur.  Positief en hoopvol is dat we in de komende jaren de kans krijgen om nieuwe en gezondere fundamenten te bouwen voor een betere en meer humane samenleving.


Geen opmerkingen: