Translate

dinsdag 11 juni 2013

Iedereen slachtoffer van een frauduleus geldsysteem (1)

“Als de mensen vandaag het geldsysteem begrijpen, breekt er morgen een revolutie uit"
                                                                                                                                       Henry Ford II

 
Slechts weinigen zijn er die de werking van het financiële wereldgeldstelsel doorgronden.  Zelfs het kantoor-personeel van jouw bank is lang niet op de hoogte van alle finesses. Het moderne bankieren begon in de late Middeleeuwen toen gouden munten de hoogste geldeenheid vormden.  Goudsmeden werden geacht het best in staat te zijn de zuiverheid van deze munten te controleren.   Belangrijker nog was het feit dat zij over kluizen beschikten om dit goud veilig op te bergen.  En dus lieten de mensen hun goud bij hen in bewaring.   De goudsmid overhandigde een ontvangstbewijs voor de munten en rekende een kleine vergoeding aan voor zijn diensten.   Als de eigenaar een betaling moest verrichten, bood hij dit ontvangstbewijs ter incasso aan en de goudsmid betaalde hem de munten.  Maar al snel gingen mensen deze papieren stukken gebruiken als betaalmiddel.   Zo kwam het papiergeld tot stand.

Weldra bemerkten de meest succesvolle goudsmeden dat het grootste gedeelte van de munten meestal in hun kluizen bleef liggen.   Een pientere goudsmid kwam er achter dat hij gemakkelijk méér papieren stukken kon uitgeven dan hij munten in voorraad had.  Onze man begon leningen uit te schrijven op basis van dit papier en boerde goed.  Maar voor iedere lening werd er nu papier gecreëerd waarvoor geen gelijke tegenwaarde aan goud aanwezig was !     U zal het allicht niet geloven maar ons huidige banksysteem is op hetzelfde bedrog gebaseerd…  

Concept fractioneel-reservebankieren en bankrun

Hoe werkt een moderne bank ?  Als je een bedrag van 100.000 € op je rekening stort, hoeft de bank slechts 10% (wettelijk vastgelegd !) daarvan in kas te houden.   De resterende 90.000 € kan ze dus uitlenen.   De klant die deze 90.000 € van de bank ontleent, kan hiermee bijvoorbeeld een nieuwbouwappartement financieren.  Via de rekening van de projectontwikkelaar ontvangt de bank dit bedrag en wederom hoeft zij niet meer dan voor 10% van deze 90.000 € garant te staan.  Herhaal dit proces tienmaal (wettelijk toegestaan !) en er is 617.571 € in omloop gebracht.   Een deposito wordt een lening wordt een deposito wordt een lening enz.   Er is dus 517.571 € uit het niets gecreëerd : 617.571 € minus de oorspronkelijke 100.000 €. 

De bank rekent rente aan op deze lucht en als een schuldenaar niet meer kan voldoen aan zijn afbetalings-verplichting, kan de bank zich het onderpand toeëigenen ingeval van faillissement…
Iedere bank in ons kapitalistisch stelsel werkt op dezelfde manier.   Uit het voorgaande vloeit voort dat elke bank fundamenteel illiquide is.   Dat zit zo.   Tien inwoners brengen hun 1.000 € naar de bank en parkeren dit op een spaarrekening.   De financiële instelling beschikt nu over 10.000 €.   Tien procent van dit bedrag wordt in kas gehouden voor het geval dat er spaarders een deel van hun tegoeden opnemen.   Zoals we daarnet gezien hebben, wordt de rest uigeleend.   Stel nu dat twee inwoners hun volledige inleg (2x 1.000 € = 2.000 €) terugwillen, is de bank niet in staat om die mensen hun zuurverdiende geld uit te betalen.  Er is namelijk niet meer dan 1.000 € beschikbaar.  En is de bank failliet ! 

Bancaire instellingen mogen dus van de wetgever ongedekte cheques uitschrijven, iets wat voor u en mij strafbaar is.  

Net zoals in het verhaal van de goudsmid, wordt er geld in omloop gebracht dat 
1) uit lucht wordt gecreëerd 
2) waarvan het neergelegde onderpand slechts beperkt beschikbaar is

Wanneer teveel mensen gelijktijdig hun geld ophalen, onstaat er dus een zogenaamde bankrun waarbij haast niemand meer aan z’n geld geraakt.  Het enige dat mensen verhindert om hun centen op te vragen, is hun GELOOF dat de banken niet op de fles zullen gaan.   Hier en nu, terwijl u dit leest, is de meerderheid van alle financiële instellingen ter wereld, of het nu gaat om financieringsbedrijven, banken of andere vormen van organisaties die kapitaal uitlenen volgens het concept van fractioneel-reservebankieren, fundamenteel illiquide.  De lange rijen wachtende geldopvragers aan de loketten van de Britse bank Northern Rock in de zomer van 2007, bewijzen evenwel dat ook in onze tijd een run op de bank perfect mogelijk blijft.Het systeem is briljant want aangezien de banken zelf geld creëren, verdienen deze instellingen nu intrest op iedere euro, dollar of yen die circuleert.   Niet alleen scheppen banken dus geld uit het niets, ze incasseren ook nog RENTE op de door hen gecreëerde lucht !   Aangezien banken steeds meer uitlenen, gaat een groeiend gedeelte van het BBP (bruto binnenlands product) naar intrestbetalingen.  Op deze manier trekt de financiële sector steeds grotere bedragen uit de economie voor eigen profijt.

Geen opmerkingen: