Translate

woensdag 12 juni 2013

Iedereen slachtoffer van een frauduleus geldsysteem (2)

"Alleen de overheid kan uitstekend papier met uitstekende inkt bedrukken en de combinatie waardeloos maken."                                                                                                                        Milton Friedman

 

Het fenomeen inflatie is nauw verbonden met het uitgeven van (ongedekt) geld.  De dikke Van Dale definieert inflatie onder andere als “waardevermindering van het geld, met name door het op grote schaal uitgeven van ongedekt bankpapier”.

Een voorbeeld uit de wereldeconomie zal ons duidelijk maken hoe inflatie tot stand komt.
België importeert 100 miljoen liter olie per jaar en betaalt 0,25 euro per liter, of een oliefactuur van 25 miljoen €.   De OPEC verhoogt de olieprijs en vanaf heden moeten we tweemaal zoveel betalen voor dezelfde hoeveelheid, namelijk 0,50 €.   De totale factuur bedraagt nu 50 miljoen euro.
Gesteld dat het overheidsbudget 250 miljoen euro bedraagt, houdt dat in dat we 25 miljoen euro (50 miljoen min 25 miljoen) minder kunen spenderen aan andere dingen.   De producten die de Belgische overheid zou gekocht hebben met die 25 miljoen zullen onverkocht in de rekken blijven.   De OPEC heeft nu de beschikking over 25 miljoen euro extra.   Het is evenwel onwaarschijnlijk dat ze dit geld aan precies die dingen zullen besteden die wij wilden verwerven.

De reden waarom het lijkt dat het prijsniveau gestegen is met de olieprijsstijging is dat de fabrikanten van die onverkochte goederen hun prijzen niet onmiddellijk verlagen.   Ze wachten tot hun klanten zullen terugkeren en eventueel toch zullen kopen.   Dit heet dan recessie.

Opdat de goederen toch zouden worden verhandeld, moeten deze fabrikanten :
  1. hun prijzen verlagen totdat er genoeg geld in cirulatie is om die goederen te kopen of
  2. wachten tot 25 miljoen euro is gecrëeerd om het geld te vervangen dat aan de OPEC is betaald”
Individuen of cartels, vakbonden noch ondernemingen kunnen inflatie creëren, zelfs als ze dit zouden willen!   Ook het feit of het nu gaat om leveranciers van producten of diensten is irrelevant.  Andere redenen zoals een monopolie, hogere looneisen, beperkte voorraden enz. zijn van geen tel.
Als iemand zijn prijs verhoogt, moet een andere prijs ergens in het economische proces dalen met eenzelfde bedrag, zoniet zullen andere producten onverkocht blijven.  Natuurlijk kan iedereen z’n prijs verhogen, maar vragen is niet krijgen.   De enig belangrijke prijzen zijn die welke handel effectief toelaten, niet die prijzen die gewild worden door hetzij producenten of consumenten.

Er bestaat maar één oorzaak van inflatie : de hoeveelheid geld moet verhoogd worden in verhouding tot de hoeveelheid goederen.   De enig mogelijke bron van inflatie is : een stijging van de geldhoeveelheid.  Ook het uitgeven van geld is uiteindelijk onderworpen aan de wet van vraag en aanbod.  Iets waarvan er meer in omloop komt, daalt in waarde.  Als u 1 liter water toevoegt aan 1 liter melk bekomt u 2 liter melk.  Er is inderdaad meer melk, maar de voedingswaarde per centiliter vloeistof is wel degelijk gezakt.  In de mate dat de totale geldhoeveelheid groeit, daalt de waarde van het geld.   Inflatie is een ingebakken belasting ten voordele van de uitgever van het geld op het gebruik ervan!  Inflatie is niets anders dan bewuste muntvervalsing.

We hebben wel degelijk te maken met een ernstige, wereldwijd georganiseerde fraude.  Er wordt namelijk meer papiergeld uitgegeven dan er goud voorradig is.  Vanwege het concept van fractioneel-reservebankieren wordt er bovendien geld uit het niets gecreëerd.  We ondergaan allemaal de gevolgen van dit gelegaliseerd bedrog, met name door inflatie.  Dit komt tot uiting in de daling van de koopkracht van de munt en dit geldt dus zowel voor de euro, de dollar, de yen enz.
Wie zijn de scheppers en uitgevers van geld ?   Dat zijn de banken en wel in de eerste plaats de centrale banken.   Zij controleren de geldhoeveelheid en kunnen dus inflatie doen ontstaan.   Meer hierover in ons volgend artikel.

Geen opmerkingen: