Translate

maandag 10 juni 2013

Ons geld is waardeloos

“Van alle listen om de werkende mens te bedriegen is er geen enkel zo effectief gebleken als het bedrog met papiergeld.”                                                                                                  Daniel Webster

Door de eeuwen heen heeft goud gediend als betaalmiddel, lang voor er sprake was van papiergeld. Goud wordt al lange tijd als een waardevol metaal beschouwd. In Egyptische hiërogliefen van de 26e eeuw voor Christus wordt er al melding gemaakt van dit bijzondere edelmetaal.
Tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw was het uitstaande geld geheel of gedeeltelijk goudgedekt.  In augustus 1971 echter besliste de Amerikaanse regering om de dollar los te koppelen van het goud.  Sindsdien is de dollar de belangrijkste geldwaardemeter in de wereld en heeft het fysieke goud haar plaats verloren in het financiële systeem.

Alle valuta zijn in essentie waardeloos papiergeld dat geaccepteerd wordt dankzij de wet of een regeringsmaatregel.  Een vroeg voorbeeld van dit stelsel werd beschreven door Marco Polo gedurende zijn tocht naar China in 1275.   Polo merkte op dat de keizer zijn onderdanen dwong zwarte stukjes papier met zijn officieel zegel erop als wettig betaalmiddel te aanvaarden, of anders wachtte de gevangenis of de doodstraf.   De keizer gebruikte dit papiergeld om al zijn schulden te betalen.

De Amerikaanse auteur G. Edward Griffin schreef hierover het volgende : “Het is verleidelijk om zich te verbazen over de stoutmoedige macht (van de keizer) en dienstbaarheid van de onderdanen, die zo’n euveldaad verduurden, maar ons zelfvoldane gevoel verdwijnt snel als we de overeenkomst met onze eigen biljetten van de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank die dollars uitgeeft) in overweging nemen.  Ze worden versierd met handtekeningen en zegels; vervalsers worden streng gestraft; de regering betaalt haar uitgaven ermee; de bevolking wordt gedwongen ze te accepteren; zij en het ‘onzichtbare’ geld in chequeboeken waarin ze worden geconverteerd, worden gemaakt in zulke grote hoeveelheden dat het in hoeveelheid gelijk moet zijn aan alle schatten van de wereld.   En toch kost het niets om ze te maken.   In feite is ons huidige monetaire stelsel een bijna exacte replica van dat wat de krijgsheren van 700 jaar geleden ondersteunde.”

Ons geld wordt letterlijk uit de lucht gecreëerd.  Het is niets anders dan papier en inkt.  En dit is het geval voor alle valuta’s ter wereld.  Een onbetwistbare en onaangename waarheid die niet te berde wordt gebracht in ons onderwijs en die nooit aan bod komt in de massamedia …
Als u in de Europese Centrale Bank te Frankfurt zou vragen om uw briefje van 50 euro om te ruilen voor een verhandelbaar en geldig waarde-item, zal men u niets kunnen geven.  Er staat helemaal niets achter ons geldsysteem, er is geen back-up of iets dergelijks voorzien.  Op die manier is de euro een belofte (dit staat trouwens letterlijk op een dollarbiljet vermeld).  Indien de schatkist u niets tastbaars kan aanbieden in ruil voor uw euro, is de euro een belofte om niets te betalen.

Het is ook een historische waarheid dat ieder papiergeldstelsel vroeg of laat ineenstort.  Denken we maar aan de inflatieramp in het Duitsland van tussen de wereldoorlogen, de Guttoperatie in België van na WO II, het continue invoeren van nieuwe munten in Latijns-Amerikaanse landen in de jaren tachtig van vorige eeuw en het recente debacle in Zimbabwe.  De filosoof Voltaire schreef in zijn boek Candide : “Papiergeld, dat uitsluitend steunt op het vertrouwen in de regering die het drukt, zal steeds terugkeren naar z’n intrinsieke waarde, en dat is nul.”

Van metaalgeld is de mensheid overgestapt op papiergeld.  En vervolgens, en steeds meer, op elektronisch geld.  Gewoon cijfers in computers.  Het geld van vandaag is feitelijk slechts een afspraak die op niets gebaseerd is.  Echt vermogen is fysieke, tastbare rijkdom zoals land, gebouwen, grondstoffen en edelmetalen wat overigens ook niet zo snel vergaat.

 

Geen opmerkingen: